นโยบายความเป็นส่วนตัว


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน เราจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่น อีเมล์ ใช้ในการเข้าสู่ระบบและรีเซ็ตรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน , เบอร์โทรศัพท์มือถือ ใช้ติดต่อท่านและรีเซ็ตรหัสผ่าน

กรณีลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมลล์หรือมือถือได้ตลอดเวลาค่ะ

ออกจากระบบทุกครั้ง หลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีสวมรอยเข้าใช้งานบัญชีของท่าน